Živá farčata / Žďár nad Sázavou

Žijeme Žďárem: Jak to všechno bylo a co se nám povedlo...

Cílem projektu bylo ukázat, že není potřeba čekat na milionové granty pro oživení „parku“ v centru Žďáru,
který zatím moc parkem není, a podnítit diskuzi o zapojení řeky do města.

Vybudovali jsme molo i písečnou pláž a navíc se nám podařilo projekt rozšířit o veřejný gril. Místní využili možnosti zapojit se do práce a v hojném počtu se zúčastnili zahajovací akce i otevření – díky propojení
s bleším trhem a workshopem pro děti přišlo dohromady přes sto lidí.

Nejdříve bylo potřeba vyřídit všechny formální náležitosti související se schválením projektu – smlouvu s městem a územní souhlas včetně projekční přípravy. Druhým krokem bylo samotné vybudování mola a pláže. Zatřetí, už paralelně s využíváním místa, bylo potřeba dokončit poslední formální náležitosti jako třeba předání majetku městu.

Klíčová byla pro nás spolupráce se dvěma odbornicemi – s projektantkou, která byla ochotná v návaznosti na měnící se podmínky postupně vytvořit několik variant návrhu, a městská krajinářka, která velice proaktivně vyřizovala s úředníky vše potřebné a byla tak pro nás zásadním prostředníkem pro komunikaci s úřadem.

Komplikace nastaly ohledně umístění mola, které jsme museli nakonec kvůli záplavovému území umístit dál
od břehu, než jsme měli původně v plánu. Provoz naštěstí ukázal, že to ničemu nevadí a místo funguje skvěle
i tak – místní si na sociálních sítích stěžovali, že tam pořád někdo je J

Ostatním bychom rádi předalizkušenost, o co jednodušší je realizace projektu, když máte na městě
„spojence“. Pokud ho navíc zapojíte ještě před podáním grantové žádosti, můžete s ním prokonzultovat
reálné možnosti a projekt případně trochu pozměnit. Díky odborníkovi se výsledný efekt vaší práce
násobí a dostává úplně jiný rozměr – energie se neztratí ve vyčerpávajících jednáních s úředníky, ale můžete
ji dát rovnou do výsledné podoby projektu a máte chuť dělat něco dalšího